SUJOK - Korejská masáž (Systém RUKA-NOHA)

Terapia Su-Jok je založená na základe systému podobnosti. Naše ruky a nohy sa podobajú nášmu telu. Telo má centrálna časť - trup a päť vystupujúcich časti - hlavu a štyri končatiny. Ruky a nohy majú podobnú stavbu, majú centrálnu časť a päť prstov. Dajme ruky vedľa tela dlaňou dopredu s prstami smerujúcimi dole. Keď stojíme, naše nohy akoby boli vnútri a ruky zvonku. Preto malíčky a ukazováky zodpovedajú rukám, prostredníky a prstenníkmi predstavujú nohy.

Hlava smeruje na opačnú stranu než končatiny, tak ako palec na ruke je postavený proti štyrom prstom. Preto palec predstavuje hlavu s krkom. Trup zodpovedá dlani, najväčšie a najmenej pohyblivé časti ruky. Podobnosť sa prejavuje aj v počte častí. Horné a dolné končatiny sa skladajú z troch častí, rovnako ako ukazovák až malíček, ktoré majú tiež tri častí. Palce sú širšie a kratšie ako ostatné prsty a majú dve častí, podobne hlava s krkom, dve častí, sú širšie a kratšie ako ostatné končatiny.

Hlavné prednosti terapie Su Jok: VYSOKÁ ÚČINNOSŤ

  • Vysoká účinnosť. Pri správnom použití sa výrazný účinok dostavuje často už za niekoľko minút, niekedy aj sekúnd.
  • Úplná bezpečnosť. Tento liečebný systém vytvorila sama príroda, človek ho len objavil, a preto je bezpečný. K vyliečení dôjde stimuláciu príslušných bolestivých bodov. Nesprávne použitie nikdy človeku neuškodí, jednoducho nie je účinné.
  • Všestrannosť Touto metódou možno liečiť ktorúkoľvek časť tela, akýkoľvek orgán, ktorýkoľvek kĺb atď
  • Dostupnosť Kto metódu raz pochopí, už ju nezabúda a môže ju používať celý život.
  • Jednoduchosť použitia. Vaša ruka a vedomosti sú vždy s vami. A nástroj vhodný na liečenie sa vždy nájde.
Mojim odborným konzultantom v technike SU-JOK je MUDr. Ján Pukluš (vnútorné lekárstvo akupunktúra) - popredný špecialista na túto terapiu, , autor publikácie Zdravie na rukách. SuJok prevádzam ako jeden z mála na Slovensku.


 Kontakt:
 Ing. Ladislav Černooký, Trieda SNP 31, Košice, tel. č. 0903 251 000; maser@restarttela.sk